2019ko abenduaren 10ko akta

1. 2019ko abenduaren 3ko akta onartzea.

2. Onartzea Tolosako Udala, Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Garraio publikoko zerbitzuan, tarifen integrazioko sisteman sartzeko eskaera eta, hala badagokio, prozedurari hasiera ematea.

3. Dekretu hauen berri ematea: 2019ko azaroaren 22tik abenduaren 5era (dk2019/1957-2019/2.043)

Gobernu batzarreko akta eskuratu