2018ko maiatzaren 29ko akta

1. Ondorengo akta onartzea:
   2018ko apirilaren 24ko Ohiko Osoko Bilkurakoa.
2. Batzar Unibertsal orokorraren funtzioetan  Tolargi, SL. Sozietateko 2017ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuen onarpena.
3. Tolosa Lotzen, S.A. sozietate publikoaren desegitea eta likidazioa onartzea.
4. Kiroletako diru-laguntzak erregulatzeko ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena.
5. Enpresen lehiakortasunerako diru-laguntzen ordenantza espezifikoaren hasierako onarpena.
6. 2018/6 kreditu aldaketa gehigarriaren hasierako onarpena.  
7. Diru-laguntzen eranskinaren aldaketaren onarpena.
8. Konpromiso kredituen eranskinaren aldaketaren onarpena.
9. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena.
10. Hiri autobusaren tarifen onarpena.
11. 2018ko aurrekontuaren lehenengo hiruhilabeteko exekuzioaren berri ematea.
12. 2017ko aurrekontuaren likidazioa. Egonkortasunari buruzko txostenaren komunikazioa Udalbatzarrari.
13. 2018/564 (2018/2 kreditu txertaketa), 2018/876 (2018/3 kreditu txertaketa), 2018/877 (2018/4 kreditu gehigarria)  eta 2018/981 (2018/5 kreditu gehigarria) dekretuen jakinarazpena.
14. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea: 2018ko apirilaren 1etik 30ra (2018/651- 2018/868).
15. EHBILDU taldeak aurkezturiko mozioa, Ekainaren 10eko giza katearen ingurukoa.
16. Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20180529.pdf297.53 KB