2019ko ekainaren 4ko akta

1. 2019/1 erreparoa

2. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena

3. Hasierako onarpena: 2019/7 kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

4. Hasierako onarpena: 2019ko dirulaguntzen eranskina aldatzeko proposamena.

5. 2018ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea.

6. 2019/1 kreditu txertaketa modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/444 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

7. 2019/2 kreditu gaikuntza modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/445 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

8. 2019/3 kreditu gaikuntza modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/751 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

9. 2019/4 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/752 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

10. 2019/5 kreditu txertaketa modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/779 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

11. 2019/6 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/879 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

12. Tolosako  udalaren jabetzako eraikinak berritu eta erabilerak antolatzeko irizpide orokorrak jasotzen dituen egitasmoa onartzea.

EranskinaTamaina
PDF icon 20190604.pdf327.51 KB