2020ko maiatzaren 28ko akta

1. Haurren hiria. Mintza Txokoa Tolosako Udalbatzari landutako proposamenen azalpena egin eta Tolosako Herriari ikasturtean landutakoa ezagutaraztea.

2. Ondorengo aktak onartzea:
2020ko martxoaren 5ko Osoko Bilkurakoa.
2020Ko apirilaren 17ko ezohiko eta presazko Osoko Bilkurakoa.

3. 5/2020 Kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.
688/2020 Alkatetza Dekretua balioztatzea

4. Hasierako onarpena: 6/2020 kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean.

5. Hasierako onarpena ematea Dirulaguntzen eranskinaren aldaketei.

6. Hasierako onarpena ematea aurrekontua gauzatzeko Arauaren aldaketari.

7. 2019ko Aurrekontuko diru-izendapenik gabeko ordainagiriak.

8. Onarpena ematea udal langileen eta dedikazioa duten korporaziokideen ordainsariigoera, 2020. urtekoa. (EHBILDU alderdiaren emendakina).

9. Alkatetza Dekretuaren berri ematea: Tolosako udalaren alokairu publikoko etxebizitza parkean bizi diren eta COVID-19 pandemiaren ondoren zaurgarritasun egoeran dauden maizterrei, aldi baterako alokairua eta komunitate gastuak ordaintzetik salbuestea xedea duten Oinarriak aldatzea.

10. Kreditu aldaketen berri ematea:
• 2020/643 Alkatetza Dekretua, 1/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona, kreditu txertaketa modalitatean
• 2020/646 Alkatetza Dekretua, 2/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona, kreditu transferentzien modalitatean
• 2020/670 Alkatetza Dekretua, 3/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona, kreditu txertaketa modalitatean
• 2020/680 Alkatetza Dekretua, 4/2020 kreditu aldaketarako espedienteari dagokiona, kreditu gehigarrien modalitatean

11. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:
2020ko otsailaren 3tik apirilaren 30era (2020/223-2020/623).

12. Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa:
EAJ/PNV eta PSE-PSOE alderdi politikoen mozioa.
EHBILDU taldearen mozioa.

13. Galderak eta eskaerak.

EranskinaTamaina
PDF icon 20200528.pdf712.75 KB