2021eko azaroaren 9ko akta

1. Akta hau onartzea: 2021eko urriaren 19ko ohiko bilkurakoa.

2. “13.1 San Frantzisko pasealekua 37" azpiesparruko   Urbanizatzeko Jarduketa   Programa.   Hasierako onespena ez ematea.  

3. Dekretu hauen berri ematea:

  • 2021/1689  Dekretua: 2021/40   faktura zerrenda.
  • 2021/1754  Dekretua:   2021/41faktura zerrenda.
  • 2021/1820  Dekretua:   2021/42   eta 2021/43 faktura zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu