Gobernu Batzordearen bilera egin aurretik gai-zerrendak

BILKURA DEIA

GOBERNU BATZARRA

Eguna:  2018ko martxoaren 21an

Ordua: 08:45etan.

Idatzi honen bidez lehen deia egiten dizut goian aipatutako bilkurara etor zaitezen, honekin batera doan zerrendako gaiak aztertu eta erabaki ditzagun.

Lehenbiziko deialdian Gobernu Batzarraren gehiengo absoluturik ez badago, bigarren deialdian egingo dugu bilkura, egun berean, 09:00etan eta eguneko gai zerrenda berarekin.

Tolosan, 2018ko martxoaren 20an

 

ALKATEA

GAI ZERRENDA

1. Tolosako udalerrian etxez etxeko laguntza-zerbitzua kontratuaren adjudikazioa onartzea.