2023ko uztailaren 6ko 2023/1718 Alkatetza Dekretua. Lan-eremuak eta delegazioak