Akats zuzenketa: etxebizitzak eta bizitegi eraikinak birgaitzeko dirulaguntzak emateko udal ordenantza