Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorra

2023ko Irailaren 20a

Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorra
Ohiko bilkura
DATA 2023ko irailak 20
ORDUA 1. deialdia: 11:00etan
2. deialdia: 12:00etan
LEKUA Batzar aretoa
GAI-ZERRENDA
1. Akta hau onartzea:
2023ko uztailaren 19ko Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde
Iraunkorreko ohiko bilkurakoa.
2. Onartzea Tolosako udaleko Kontratazio mahai Iraunkorra eratzea.
3. Hasierako onarpena ematea Euskal Herria plazako 1 zenbakian dagoen eraikinaren
zuzeneko administrazio-emakidarako espedienteari.
4. 2023ko dirulaguntzen eranskina aldatzeko proposamena 5-2023. Hasierako onarpena.
5. 2023-2025 Tolosako Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa aldatzeko
proposamena.
6. Onartzea Itxitako ekitaldiko fakturak.
7. Onartzea Euskaltegiko prezio publikoaren aplikazio arauaren aldaketa.
8. Hasierako onarpena ematea 12/2023 kreditu aldaketarako espedienteari, kreditu
gehigarrien modalitatekoa.
9. 10/2023 kreditu aldaketarako espedientearen berri ematea, kreditu gehigarrien
modalitatekoa.
10.11/2023 kreditu aldaketarako espedientearen berri ematea, kreditu gehigarrien
modalitatekoa.
11. 2023ko uztailari eta abuztuari dagozkien kudeaketa-txostenen berri ematea.
12. Galderak eta eskaerak.