Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorreko deialdia

2024ko Otsailaren 21a

DATA: 2024ko otsailaren 21ean

ORDUA: 1. Deialdia: 11:00etan
              2. Deialdia: 12:00etan

LEKUA: Pleno aretoan

GAI-ZERRENDA

1. Akta hau onartzea: 2024ko urtarrilaren 17ko Antolakuntza Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorraren ohiko bilkurakoa.

2. Onartzea 2023 urterako Tolosako Udaleko langileen ordainsarietan % 0,5eko igoera.

3. Onartzea Tolosako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorraren aldaketa.

4. Onartzea “Asociación protectora de animales y plantas de Gipuzkoa” elkartearen ondorengo kredituen judizioz kanpoko aitorpena.

5 Onartzea Itxitako ekitaldiko faktura.

6. Onartzea Tolosako Udal kirol-instalazioen kudeaketa integralerako zerbitzuen emakida kontratuaren suntsiarazpenean enpresa kontratistak aurkeztutako alegazioak direla eta, kontratazio jardunbidearen espedientea Euskal Autonomia Erkidegoko Aholku Batzorde Juridikoari helaraztea

7. Onartzea Tolosako Udaleko Iruzurraren Aurkako Planaren eta bere eranskinen eguneratzea.

8. 2024ko urtarrilari dagokion kudeaketa-Txostenaren berri ematea.

9. Galderak eta eskaerak.