Behin betiko onespena «24. Iurre» esparruko «24.1 Iurramendi Pasealekua» azpiesparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziari.