Behin betiko onespena ematea «18. Apatta Erreka» Hirigintza esparruko «18.1. (Tolosa) - Ibarrako lurrak» azpiesparruko urbanizatzeko jarduketa programari.