Behin betiko onespena ematea Orixe Institutuaren lursailean (P2) Insitutu berri bat eraiki ahal izateko xehetasun azterlanari

2021ko Ekainaren 30a

Orixe ikastetxeko gaur egungo eraikina eraitsi egingo dute eta ondoren, eraikina berreraiki egingo dute. Eraikin berriak ez ditu mantenduko gaur egungo hirigintza ezaugarriak (lerrokadurak, bolumena, altuera eta profila). Ezaugarri hauek zehaztu behar dira eta hori da xehetasun azterlan honen helburua.