Behin betiko onespena ematea Samaniego ikastetxeko lursailean (P4) estalpe bat eraiki ahal izateko xehetasun azterlanari

2021ko Ekainaren 30a

2020ko uztailaren 30ean, hasierako onespena eman zitzaion Alkatetza dekretuz goian aipatutako Xehetasun Azterlanari.

Samaniego ikastetxeko goiko jolastokian euritik babesteko estalpe bat eraiki nahi dute. Estalpe hori egiteko obra-lizentzia eskatu baino lehen, hirigintza ezaugarriak (lerrokadurak, altuera...) zehaztu behar dira, eta hori da xehetasun azterlan honen helburua.