Finantza erakundeetako zerbitzuei buruzko mozioa, Tolosako pentsiodunen taldeena.

2022ko Ekainaren 23a

Udalbatzak, bi mila eta hogeita biko maiatzaren bostean, Ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen.