Gipuzkoatik kanpo preso dauden pertsonen familiakoei laguntzeko 2018ko diru-laguntzen deialdia. BDNS (Identif.): 416960.

2018ko Abenduaren 31a

Honen bidez, presoen familiei dirulaguntzak emateko 2018. urteko deialdia egiten da, “Tolosako udalaren eta bere erakunde publikoen diru-laguntzaren ordenantza orokorra” eta “Presoen Familientzako diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza” jarraituz.

 

Ikusi GAO iragarkia

Ikusi deialdia