Informazio publikorako ikusgai: Iñauterietako dirulaguntzen eta antolamenduaren ordenantza espezifikoa

2020ko Urtarrilaren 27a

Udalbatzarrak, 2019ko azaroaren 28an egindako Osoko Bilkurak, Iñauterietako Dirulaguntzen eta Antolamenduaren Ordenantza Bereziari hasierako onespena eman zion; Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen Legearen 49.b artikuluak xedatzen duena betez, informazio publikorako ikusgai jartzen da hogeita hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Informazio publikorako epea igarotakoan, erreklamaziorik gertatu ez bada, onespena behin betiko onespen bihurtuko da.