Lurraldea Lan Esparruko Informazio Batzorde Iraunkorra

2023ko Irailaren 20a

LURRALDEA BATZORDE INFORMATIBOA
DATA 2023ko irailaren 20an
ORDUA 1. Deialdia: 9:30 etan
2. Deialdia: 10:30 etan
LEKUA Pleno aretoan
GAI-ZERRENDA
1.- 2023ko uztailaren 19ko Lurralde Batzorde informatiboaren akta onartzea.
2.- Udalbatzarako diktaminatzeko diren gaiak:
2.1.- GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAN TOLOSAKO
UDALEKO ORDEZKARI TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEA
3.- 2023ko Uztaila eta Abuztuko Kudeaketa Txostena aurkeztea.
4.- Galderak eta eskaerak