Mendebaldeko Saharari buruzko mozioa

2022ko Ekainaren 05a

Udalbatzak, bi mila eta hogeitabiko martxoaren hogeita hamaikan, Ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen.