Soldadu Berri Promociones, S.L., enpresari erreferentzi katastrala duen 7576658 partzela besterentzea

2021ko Martxoaren 08a

Alkate Dekretu bidez, 2021ko urtarrilaren 29koa, 152 zenbakia duena, Soldadu Berri Promociones, S.L., enpresari ondorengo partzela besterendu zitzaion: 2020ko irailaren 24ko Osoko Bilkuran soberako lurzati deklaratu izan zen lursaila. Ondorengo erreferentzi katastrala du: 7576658, udal ondasun inbentarioan izaera patrimoniala duena. Balioa:3.433,57 euros.

Argitaratzen da bere ezagutzarako.

Tolosan, 2021ko otsailaren 12an.- Alkatea