Tolosako HAPOko «11. San Esteban» Hirigintza Esparruko aldaketa puntualari buruzko espedientea hastea

2023ko Urtarrilaren 30a

Udalbatzak, bi mila eta hogeita biko urriaren hogeita zazpian, Ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:
Lehena. Tolosako HAPOko «11. San Esteban» Hirigintza Esparruko aldaketa puntualari buruzko espedientea hastea.
Bigarrena. Aldaketa puntualaren prozesuko herritarrek parte hartzeko programa onartzea.

Fitxategiak: 
PDF icon GAO.pdf