Tolosako Udaleko Kirol saileko dirulaguntzen Ordenantza Espezifikoetako oinarriak aldatu aurreko kontsulta publikoa