Andragora, Tolosaldeko Emakumeen Etxearen erabilera eta funtzionamendua arautzeko udal erregelamendua.