Ekintzailetasunerako Coworking Oriaburu gunea arautuko duen ordenantzaren testu bategina

Udalba­tza­rrak, 2018ko ­otsailaren 27an egindako Osoko Bilkuran onartu zuen  Ekin­tzaileen Coworking-erako Oriaburu gunea arautuko duen Ordenan­tza­ren Testu Bategina.

Ikusi Ordenantza