Tolosako Udalean Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza.

Dagokigun  honen xedea   da Tolosako herrian etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak ematea arautuko duten oinarriak adostea, elkarrekiko lehiarik gabekoa erregimenean eta Tolosako Dirulaguntzen
Ordenantza Nagusian ezarritakoa betez.