Tolosako Udaleko errentamendu araubideko etxebizitza babestuak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitzen eskatzaileen erregistroaren erregelamendua

Erregelamendu honen helburua da Tolosako Udalak sustatutako errentamendu araubideko etxebizitza babestuen, zuzkidura bizitokien eta parekatutako etxebizitzen (administrazioak bultzatutako  programaren  batean  txertatutako  etxebizitza libreak) eskatzaileen erregistroa arautzea.