Ordenantzen lanketa

Ostalaritza eta jolas jarduerak
Baimenen izapidetzea
Terrazak eta erakuslekuak
Zaratak eta bibrazioak
Bitarteko lagungarriak
Birgaitzeko dirulaguntzak
Landa auzoetako baserri bideetan elurra kentzeko zerbitzua