Ordenantzen lanketa

Baimenen izapidetzea
Zaratak eta bibrazioak
Bitarteko lagungarriak
Birgaitzeko dirulaguntzak
Landa auzoetako baserri bideetan elurra kentzeko zerbitzua