"13.1 San Frantzisko pasealekua 37" azpiesparruko Urbanizatzeko Jarduketa Programa-UJP