Eraikinak eta lursailak kontserbatzeko, birgaitzeko eta eraikitzeko eginbeharren betetzea arautzeko Udal Ordenantza