2014ko ekainaren 20ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.
2.- Artxiboko xahuketak.
3.- Cartonajes Limousin jabari publikoa okupatzeagatik likidatutako tasaren salbuespena.
4.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga: I.I.F.en eskaera.
5.- Hondakinen bilketa tasa: A.A.A.en eskaera.
6.- Ibilgailuen zerga: M.A.L.G.ren eskaera.
8.-   Nazioarteko Lankidetza.
9.- Tolosako Herriaren onerako Irabazi Asmorik Gabeko Elkarteen erregistroan inskribatzeko eskaera.
10.- Euskal Herria 1-B eraikinean zuzkidurako alojamenduak egiteko kontratuaren 7. ziurtagiria (103/14 faktura).
11.- TKTren bideragarritasun plangintza.
12.- Kontseilua: Diru laguntza.
13.- Kanpoko ikasleak: diru laguntza.
14.- Tolosako Hondakinen bilketa sistema berriarentzat edukiontzi, kubo aireztatu eta poltsa konpostagarrien horniketarako prozesuaren hasiera.
15.- Tolosako Udalak Tolosaldeko Mankomunitateari egin beharreko ekarpen ekonomikoa. 2014Ko apirila eta urtarrila, otsaila eta martxoko erregularizazioa.
16.- Iurramendi egoitzako konpostagailua.
17.- Goiener-en sartzeko eskaera.
18.- 18/2014 zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu