2015eko azaroaren 16ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Langunea Tolosaldean 2015.

3.- Diru sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko oinarriak.

4.- Abegi eta udalaren arteko hitzarme-naren proposamena.

5.- Etxez etxeko zerbitzua. Hitzarmenaren luzapena.

6.-Tolosako Udalerrian arrisku egoeran dauden gazte eta adingabeen kaleko hezitzaileen esku hartze zerbitzua. Hitzarmenaren luzapena.

7.- Gazteriako dirulaguntza banaketa.

8.- 34/2015 zenbakia duen faktura- zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu