2016ko ekainaren 13ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Tolosako udalaren jarduera soziokul-turaletarako laguntzaileak kontratatzeko lehiaketa.

3.- San Frantzisko 7 zenbakidun Jabe Erkidegoak eskatutko dirulaguntza.

4.- Etxez Etxeko zerbitzua: Ilarkiren faktura.

5.- Osasun eta Gizarte Zerbitzuen alorreko jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak (Udal lankidetza).

6.- Emeterio Arrese- Tabernaren prezioen eguneratzea.

7.- Ondasun Higiezinen Gaineko zerga. Errekargua.Besteak.

8.- Ondasun Higiezinen Gaineko zerga: N.C.G.en eskaera.

9.- Ondasun Higiezinen Gaineko zerga: J.G.I.ren eskaera.

10.-Tolosako zezen plaza zaharberritzeko proiektua onartzea.

11.- Tolosako zezen plaza zaharberritzeko proiektuaren lehenengo faseko obrak kontratatzeko baldintza plegua onartzea/ Aprobación del Pliego de condiciones para la contratación de las obras de la primera fase del proyecto de reforma de la plaza de toros.     

12.- 17/2016  zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu