2016ko irailaren 12ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Kondeaneko Aldapako 11-15.3 azpiesparruan babes ofizialeko 11 etxebizitza gauzatzeko obren 1. ziurtagiria (01/16 faktura).

3.- Musika eskolako zuzendari eta idazkariaren izendapen proposamena.

4.- Kontratazio prozedura bertan behera uztea.

5.- 28/2016  zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu