2016ko otsailaren 22ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.
2.- Liburutegiko laguntzaileen zerbitzua kontratatzeko irekitako prozeduraren esleipen proposamena.
3.- Udal politiketan genero-zeharkakotasuna txertatxeko estrategia berreztea.
4.- Kontuhartzaile lanpostua betetzeko konkurtso arruntaren oinarri espezifikoak onartzeko akordio proposamena.
5.- Adif Tolosako lursailaren alokairuari buruzko kontratua.
6.- Bizibiziki, S.L., eta Tolosako Udalaren arteko hitzarmen proposamena, aktibatu 2016 (Natura Turismo aktiboa) jardunaldiak diruz laguntzeko.
7.- Tolosako “Ferialeko teilatua eta leihoak konpontzeko obraren esleipena.- Adjudicación de las obras “Arreglo de cubierta y ventanales del edificio del ferial” de Tolosa.
8.- 47/2015 eta 1/2016 zenbakia duten faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu