2017ko abenduaren 18ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Iurreamendi Egoitak aurkeztutako 22, 23 eta 24/2017.

3.- Tolosako Hiri antolamenduko Plan Orokorraren “6.1 San Kosme eta San Damian” azpiesparrua urbanizatzeko jarduketa programa. Testu bategina onartzea.

4.- Lanbidek diruz lagunduriko langileen kontratu kopurua.

5.- Etorkinen euskara errefortzua ikaste-txeetan, 17-18 ikasturteko hitzarmena.

6.- Ikastetxeen mantentzea: dirulaguntza.

7.- Tolosa udalerriko hainbat eremuetan urbanizazio-laneko exekutatu ahal izateko proiektua onartzea.

8.- Tolosa udalerriko hainbat eremuetan urbanizazio lanak exekutatu ahal izateko ondoko hitzarmenak onartzea:

    *Gipuzkoako Ur Partzuergoarekin hitzarmena.

    * Pedro Tolosa ibilbideko 5. eta 7. zk.etako Jabekideen elkargoarekin hitzarmena.

9.- Tolosa Udaleko 2017ko Lan Eskaintza Publikoa.

10.- 68-69/2017 zenbakia duten faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu