2017ko azaroaren 13ko akta

1.- Aurreko  akta onartzea.

2.- Iurreamendi Egoitzak aurkeztutako 18/2017 eta 19/2017 faktura-zerrendak.
 
3.- Lanbide-Euskal Enplegu zerbitzuak, 2017ko ekitaldirako, Tolosaldeko merkatu arruntean kontratatzeko atera dituen diru-laguntzen oinarri erregulatzaileen onarpena.

4.- 2017ko enplegu programako administrari lanak egiteko lanpostua.

5.- 59/2017 eta 60/2017 faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu