2017ko martxoaren 20ko akta

1.- Aurreko akta onartzea.

2.-Erantzutea Tolosako “12.4 San Frantzisko pasealekua, 32-34-36” azpies-parruko gauzatze-unitateko Kontzertazio-Hitzarmenaren hasierako onarpenaren ondorengo alegazioei, eta behin betiko onartzea Kontzertazio-Hitzarmena/ Respuesta a las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial del Convenio de Concertación de la Unidad de Ejecución del Subámbito “12.4 Paseo San Francisco 32, 34, 36” de Tolosa y aprobación definitiva del Convenio de Concertación.

3.- Langunea Tolosaldean 2016-2017.

4.- Iurreamendi egoitzak aurkeztutako 1/2017 zk. duen faktura zerrenda.

5.- Bizibiziki SLren eta Tolosako Udalaren arteko hitzarmen proposamena, aktibatu 2017 (Natur Turismo aktiboa) jardunaldiak diruz laguntzeko.

6.- “Gu ere Bertsotan” proiektua ikastetxeetan. 2016-2017 ikasturtea.

7.- 7 eta 8/2017 zenbakia duten faktura-zerrendak.

 

Gobernu batzarreko akta eskuratu