2017ko urriaren 30eko akta

1.- Aurreko  akta onartzea.

2.- Tolosako Udalak Tolosaldeko Mankomunitateari egin beharreko ekarpen ekonomikoa. 2017ko iraila.

3.- Tolosako hiri antolamenduko Plan Orokorraren “6.1 San Kosme eta San Damian” azpiesparrua urbanitzatzeko jaurduketa programa. Behin betiko onarpena.
Programa de actuación urbanizadora del subambito “6.1 San cosme y San Damian” del Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa. Aprobación definitiva.

4.- 56-57/2017 zenbakia duten faktura-zerrendak.

 

Submit to Facebook

Gobernu batzarreko akta eskuratu