2018ko abenduaren 3ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. Akats zuzenketa onartzea Tolosako hainbat kale hiritartzeko lanak egiteko obren kontratuan.

3. Onartzea Iturriza elkarteari 2018. urtean diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

4. Onartzea Harizpe elkarteari 2018. urtean diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

5. Onartzea diru-laguntza izendun hau: Herrikide Ikastetxearekin hitzarmena, “Etorkinentzat euskarazko errefortzu-eskolak” proiektua aurrera eramateko.

6. Onartzea Tolosako udalerrian gizarte eta hezkuntza arloan eta arlo psikosozialean esku-hartzeko zerbitzu-kontratua arautuko duen kontratuaren esleipenaren kontratazio jardunbidea, eta hasiera ematea.

7. 65/2018 eta 66/2018 faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu