2018ko apirilaren 9ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. “6.1. San Kosme eta San Damian” azpiesparruko egikaritze-hitzarmena. Behin betiko onartzea.

3. Enplegunea 2017-2018 programaren babesean kontratatzeko laguntza bertan behera uztea : “E.M.C.B” enpresa.

4. 10/2018 eta 11/2018  faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu