2018ko azaroaren 14ko akta

1. Kontratazio-espedientea onartzea,  Tolosako Bedaio auzoan, frontoiaren ondoko kalea berrurbanizatzeko obrak esleitzeko eta lizitazioari hasiera ematea.

2. Gerorapena. HAPOko “12. San Frantzisko hirigintza esparruko “12.4 San Frantzisko 32-34-36” azpi-esparruko Exekuzio Unitateko Kontzertazio Juntaren eskaera.

Gobernu batzarreko akta eskuratu