2018ko ekainaren 11ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. Onartzea  Tolosaldeko Komunikazio Taldeari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

3. Onartzea  Garabide elkarteari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

4. Onartzea Bertsozale elkarteari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

5. Tolosaldeko Komunikazio Taldearen (ATARIA) diru-laguntza: onartzea 2017ko diru-laguntzaren azken zatiaren ordainketa.

6. 2018ko Sanjoanetako egitaraua eta aurrekontua.

7. Onartzea CIT-TEE elkarteari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

8. “12.4 San Frantzisko pasealekua 32-34-36” azpiesparrua urbanizatzeko proiektuaren behin betiko onarpena.

9. Kale garbiketako kontratuaren prezioen berrikuspena eta kontratua luzatzeko akordioaren zuzenketa.

10. 28/2018 eta 29/2018  faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu