2018ko ekainaren 4ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. Onartzea  2018ko hitzarmena Gipuzkoako Merkatarien Federazioarekin. Singular dendak programa.

3. Onartzea Tolosa&Co elkartearen eta Tolosako Udalaren arteko 2018ko lankidetza hitzarmena.

4. Onartzea Berazubiko elkarte soziokulturalari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

5. Onartzea Tolosako Udalaren eta Bizi-Biziki S.L. elkartearen arteko lankidetza hitzarmena.

6. Behin betiko onartzea 12.4 San Frantzisko 32-34-36” azpiesparruko exekuzio unitateko kontzertazio Juntaren birpartzelazioa.

7. 26/2018 eta 27/2018  faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu