2018ko martxoaren 19ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. Tolosako udalerrian etxez etxeko laguntza-zerbitzua kontratuaren adjudikazioa onartzea.

3. Osasun eta Gizarte Zerbitzuen alorreko jarduerak finantzatzeko diru-laguntzen banaketa.

4. Oporrak Bakean programaren onarpena.

5. Nazioarteko Lankidetza Programako diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantzako “B atal”ean jasotakoak banatzea.

6. “Al-Quds-Jerusalen” Palestinaren Aldeko Elkarteari “Not to forget women Society” proiektuarentzako diru-laguntza ematea.

7. Sare elkarteari diru-laguntza ematea.

8. ZUTANI elkarteari diru-laguntza izenduna ordaintzea.

9. Belarmendi Mendiko Nekazaritza SLri Enplegune 2017-2018ko diru-laguntzen 1. ordainketa.

10. 2017ko urtean Aldaba auzoko Intxur elkarteari auzoa dinamizatzeko egindako jarduerengatik diru-laguntza ematea.

11. “12.4 San Frantzisko 32-34-36” azpiesparruko exekuzio unitateko kontzertazio juntaren birpartzelazioaren haserako onespenaren aurka aurkeztutako alegazioei erantzutea eta proiektua ez onartzea.

12. “San Frantzisko 32-34-36”  azpiesparrua urbanizatzeko proiektuari hasierako onespena ematea.

13. 82/2017 eta 7/2018 eta 8/2018  faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu