2018ko uztailaren 2ko akta

1. Aurreko akta onartzea.

2. Onartzea Tolosa&Co elkarteari diru-laguntza izenduna emateko hitzarmena.

3. Onartzea Nafarroa Oinez Fundazioari diru-laguntza ematea.

4. Onartzea Abegi elkartearen 2017ko diru-laguntzaren kitapena.

5. Onartzea Abegi elkarteari 2018. urtean diru-laguntza zuzena emateko hitzarmena.

6. Onartzea Tolosako Berazubiko biribilgunearen eta suhiltzaileetakoaren artean irisgarritasuna hobetzeko proiektuaren separatako (2. eta 3. faseak) obren 4. ziurtagiria-likidazioa (FV18/066 faktura).

7. Esleitzea Tolosako udalerriko hainbat kale hiritartzeko lanak exekutatzeko kontratua.

8. Onartzea abian jartzea Beotibar frontoiko ostalaritza-eraikineko beheko solairuaren jabariko emakidaren lizitazioa, kafetegi gisa ustiatzeko.

9. Onartzea abian jartzea Beotibar frontoiko ostalaritza-eraikineko lehenengo solairuaren jabariko emakidaren lizitazioa, jatetxe gisa ustiatzeko.

10. 33/2018 faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu