2019ko abenduaren 17ko akta

1. 2019ko abenduaren 10eko bilkurako akta onartzea.

2. Etxe abereen udal ordenantzaren urraketa (A.A.S.): ebazpen proposamena.
 
3. Etxe abereen udal ordenantzaren urraketa  (K.D.E.): ebazpen proposamena.

4. 2019/2060 Dekretuaren berri ematea: 2019/57 eta  2019/58 faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu