2019ko azaroaren 19ko akta

1. 2019ko azaroaren 12ko bilkurako akta onartzea.

2. Onartzea bertan behera uztea Tolosako udalaren jarduera sozio-kulturaletan laguntza emateko zerbitzua kontratatzeko lizitazioa.

3. Onartzea hitzarmena, Urkizun depositu bat eraikitzeko Itelazpiko antenako urak biltzeko, Artegietako gainean abeltzaintza sustatzeko.

Gobernu batzarreko akta eskuratu