2020ko azaroaren 3ko akta

1. 2020ko urriaren 27ko ohiko bilkurako akta onartzea.

2. Onartzea hautaketa proben deialdia eta oinarriak, Tolosako Udaleko gizarte langile plaza bat hornitzeko.

3. Onartzea hautaketa proben deialdia eta oinarriak, Tolosako Udaleko Euskara eta Hezkuntzako buruaren plaza hornitzeko.

4. Beotibar frontoiko ostalaritza-eraikina jatetxe eta kafetegi gisa ustiatzeko jabari-emakidan, kanonaren ordainketatik salbuestea eta/edo 2020ko kanona 2021-2023 urteetan hainbanatzea.

5. Onartzea Tolosako udalerrian arrisku egoeran dauden adingabeentzako ingurune irekiko gizarte eta hezkuntzako esku-hartze zerbitzukontratuaren luzapena.

6. Dekretu hauen berri ematea:

  • 2020/1721dekretua: 2020/47 faktura zerrenda.

7. Dekretu hauen berri ematea:

  • 2020ko urriaren 16tik 22ra (2020/1664-2020/1696).

Gobernu batzarreko akta eskuratu