2020ko urtarrilaren 21eko akta

1. 2020ko urtarrilaren 14ko bilkurako akta onartzea.

2. Onartzea lau administrari plaza hornitzeko hautatze-proben deialdiko oinarriak aldatzea.

3. Onartzea Tolosako Udalaren eta Eleka Ingeniaritza linguistikoa SL-ren arteko hitzarmena azkentzea.

4. 2020/44 Dekretuaren berri ematea:  2019/64 eta 2019/65 faktura zerrendak.

5. Dekretu hauen berri ematea:
   2019ko abenduaren 30ekoak (2019/2.152-2019/2.186).
   2020 urtarrilaren 2tik 9ra (2020/01-2020/38).

Gobernu batzarreko akta eskuratu