2020ko uztailaren 28ko akta

1. Akta hauek onartzea:
   2020ko uztailaren 17ko ezohiko bilkurako akta.
   2020ko uztailaren 21eko ohiko bilkurako akta.

2. Dekretu hauen berri ematea:
   2020/1164 dekretua: 2020/31 eta
   2020/32 faktura zerrendak.

3. Dekretu hauen berri ematea:
   2020ko uztailaren 10etik 16ra
  (2020/1.051-2020/1.143).

Gobernu batzarreko akta eskuratu